Kontaktné informácie

Predstavenie našej spoločnosti...

Kontaktné údaje

Sieklik Peter - RUPEN
J.Hanulu 1703/3
034 01 Ružomberok
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: Sieklik Peter - RUPEN
Sídlo spoločnosti: J.Hanulu, 1703/3 , 034 01 Ružomberok

IČO: 35055669
DIČ: 1021748002
IČ DPH: SK1021748002

Obvodný úrad v Ružomberku
Číslo živnostenského registra: 508-3070

Bankové spojenie
Peňažný ústav: VÚB banka
Číslo účtu: 3011549342 /0200
IBAN: SK54 0200 0000 0030 1154 9342
BIC: SUBASKBX

Kontakty

 Tel.:+421 905 358 803

E-mail: info@kamziksport.sk

Zodpovedný vedúci: Peter Sieklik